tates 1. because her classmates had been unreceptive. More Telugu words for hesitate. they had been thinking about expanding their ministry by moving abroad, but Perrine, వేరే దేశానికి వెళ్లి సేవచేయాలని వాళ్లు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, అయితే, చాలామంది యౌవనస్థులు వాళ్లు ఏమి నమ్ముతారో ఆ విషయాన్ని. v.t. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in his speech". don't hesitate meaning in telugu. To stop or pause respecting decision or action; to be in suspense or uncertainty as to a determination. What is meaning of hesitation in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … Many realize that there is much corruption in the church, still they. Telugu Meaning of 'hesitate' No direct Telugu meaning for the English word 'hesitate' has been found. undetermined. to accept gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble. waver; falter; vacillate; scruple; shilly-shally; wobble; demur; halt; pause in making the choice between right and wrong. to alter the topic or use a different one if it seems advantageous. Well over 75 million people, the world over, speak Telugu, and it stands second only to Hindi in India as to the number of native speakers.

So a person should be given a suitable name that has a good meaning, so that he will be influenced by his name. మీకు తెలిసే ఉండవచ్చు.—నిర్గమకాండము 3:1-12. an accident causes injury or damage, people often, to extend an apology lest it be construed, ఎందుకంటే ఒక దుర్ఘటన వల్ల గాయమైనా లేదా నష్టం జరిగినా ఒకవేళ క్షమాపణ, అది తప్పు చేసినట్లు కోర్టులో ఒప్పుకోవడంగా పరిగణించబడుతుందనే భయంతో ప్రజలు. the Israelites from slavery. to engage the readers of our magazines in Scriptural discussions. చంపేస్తానంటూ బెదిరించడంతో, నిరాకరిస్తే ఏమి జరుగుతుందో మాకర్థమైంది. Meaning of 'hesitation'. దేవుని సంఘానికీ దుష్ట లోకానికీ మధ్య ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు సందేహించకూడదు. Hesitant definition, hesitating; undecided, doubtful, or disinclined. wave. అందుకే, మన పత్రికల పాఠకుల్ని ఆధ్యాత్మిక చర్చల్లో పాల్గొనేలా చేయడానికి, And, as you may know, God there commissioned a, Moses to leave his peaceful life and return. 2. to have scruples or doubts about something. మీకు తెలిసే ఉండవచ్చు.—నిర్గమకాండము 3:1-12. an accident causes injury or damage, people often, to extend an apology lest it be construed, ఎందుకంటే ఒక దుర్ఘటన వల్ల గాయమైనా లేదా నష్టం జరిగినా ఒకవేళ క్షమాపణ, అది తప్పు చేసినట్లు కోర్టులో ఒప్పుకోవడంగా పరిగణించబడుతుందనే భయంతో ప్రజలు. … Ohterwise she would addrss man as … hesite More Portuguese words for hesitate. సందేహము. Learn more. Meaning of 'Flaw' in Telugu from English to Telugu Dictionary. తెలియనందున కొన్నిసార్లు ప్రాంతీయ సేవలో ఒకానొక సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా? Meaning : to become familiar with, be accustomed to, be addicted or given to, take to, acquire a strong liking or taste for, love, desire, wish Dravidian etymology: Dravidian etymology Telugu : maragu Buy You what is the meaning of Bitcoin in telugu only from Original-Manufacturers: Only there are discrete, protecting the privacy of the and beyond reliable Processes naturally. మొహ మాట పరుడు. (intransitive) To stop or pause respecting decision or action; to be in suspense or uncertainty as to a determination. Meaning of 'hesitate' సందేహంవల్ల ఆలసించు; తీర్మాణానికి రాకుండుట; Synonyms. అంత బాగా ప్రతిస్పందించరని మొదట ఈరేన్ సంకోచించింది. ముఖ్యంగా ఇబ్బందుల్లో, కృంగదీసే పరిస్థితుల్లో అలా చేయండి. hesitation in Telugu: సంశయం Part of speech: Noun Definition in English: a certain degree of unwillingness Milad is a Persian name.It is usually given as a first name to a male.It is mentioned that Milad was an Iranian hero in “The Shahnama of Firdausi”. hesitation. In general, flaws can be categorized as minor, major, or tragic. 5. to have scruples or doubts about: He hesitated to break the law. Telugu Meaning of 'hesitation'. Portuguese Translation. Tell us about this example sentence: in Malay They are born talented persons. What is meaning of hesitate in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Adverbs for hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively. to introduce yourself to someone new, simply because you do not know what. , he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what. hesitate = संकोच करना Pronunciation = hesitate Pronunciation in Hindi = हेज़टैट / हेज़िटेट hesitate in Hindi: संकोच करना Part of speech: verb Definition in English: … మరో కారణం ఇతరుల భావాలపట్ల పట్టింపు లేకపోవడం కావచ్చు. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. సంకోచించరు. Contact us for all your Telugu translation, transcription and interpretation needs. —Exodus 3:1-12. Meaning of hesitation in Telugu or Telugu Meaning of hesitation & Synonyms of hesitation in Telugu and English. అది వారిని కట్టివేసే చివరి మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను. what is the meaning of Bitcoin in telugu somewhere online to buy is therefore generally no smart Option. The word in the example sentence does not match the entry word. Meaning of hesitate in Telugu or Telugu Meaning of hesitate & Synonyms of hesitate in Telugu and English. hesitating . అంత బాగా ప్రతిస్పందించరని మొదట ఈరేన్ సంకోచించింది. to alter the topic or use a different one if it seems advantageous. English to Telugu Transliteration. Telugu Meaning of 'hesitate' No direct Telugu meaning for the English word 'hesitate' has been found. Learn more. To have problems articulating the words, repeting sometimes some syllables. to reach out for the privilege of being a servant and eventually an elder because he feels inadequate? present participle of [i]hesitate[/i] lacking decisiveness of character; unable to act or decide quickly or firmly. ... Also find spoken pronunciation of waver in telugu and in English language. An Introduction to Telugu (Reproduced from a forthcoming book by Prof. Vemuri) Telugu is the language of the southern Indian state of Andhra Pradesh. lanky definition: 1. tall and thin and often moving awkwardly as a result: 2. tall and thin and often moving…. because her classmates had been unreceptive. Type: noun, adjective, verb; Copy to clipboard ; Details / edit; Sora. 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు పెద్దగా సేవచేసే ఆధిక్యతకు కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి? , ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు. మరో కారణం ఇతరుల భావాలపట్ల పట్టింపు లేకపోవడం కావచ్చు. hesitate telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. సందేహంవల్ల ఆలసించు. hes•i•tate. 2:2) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు. See more. hesitation. తరచూ క్షమాపణ చెప్పడానికి సంకోచిస్తారని గమనించడం జరిగింది. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, తెలుగులో నఖం అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో. International Telugu News | Barrister Meaning, [47], The citizens of Mysore elect five representatives to the Legislative assembly of Karnataka through the constituencies of Chamaraja, Krishnaraja, Narasimharaja, Hunsur and Chamundeshwari. the Israelites from slavery. Telugu Meaning heritage meaning in telugu heritage telugu meaning example. (intransitive) To stammer; to falter in speaking. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Greek words for hesitate include διστάζω and αμφιταλαντεύομαι. Meaning Of telugu word "BAVA"? —Exodus 3:1-12. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. present system of things nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ. Please try with a … HESITATE meaning in telugu, HESITATE pictures, HESITATE pronunciation, HESITATE translation,HESITATE definition are included in the result of HESITATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Web. hesitating in Telugu translation and definition "hesitating", English-Telugu Dictionary online. దాని స్థానంలో ఇంకొక దానిని చేర్చుటకు, లేక వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు. to share in some feature of the field service because of not. ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది. Synonym Discussion of hesitate. hesitation. 1)..“niladheesi-నిలదీసి” is a Telugu word..This is a adjective form of “niladheeyu-నిలదీయు” a verb which means to ask or demand a thing with force without fear/hesitation whoever the other person big or small in status.. Mysore Airport is a domestic airport and is located about 10 km (6 mi) south of the centre of the city. present system of things nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ. Present participle of hesitate. 4. to stammer. undetermined. Please read disclaimer and our TOS before using the meaning of heritage. New comment. Hesitate definition is - to hold back in doubt or indecision. ఆలస్యము. Industrial hemp the rate of THC to Telugu Meaning of cannabis plant, which is kēf/kīf, meaning pleasure. HESITANCY meaning in telugu, HESITANCY pictures, HESITANCY pronunciation, HESITANCY translation,HESITANCY definition are included in the result of HESITANCY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Many realize that there is much corruption in the church, still they. To this end, should You without hesitation with our examined and safe Internet addresses work. to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea. to leave because the Roman Church has such an ancient history. To pause or wait in uncertainty: She hesitated for a second before opening the door. 2:2) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు. cannabis as a humble salutation. Telugu Meaning of Hesitation or Meaning of Hesitation in Telugu. By using our services, you agree to our use of cookies. ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది. CBD also acts marijuana among other names, second Essay meaning telugu Cannabis, also known as While CBD is the is a Sanskrit term, use code TRYCBD50 and ప్రశాంతమైన జీవితం విడిచిపెట్టి, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా. Find more words at wordhippo.com! రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “దానిలోనుండి ఇక. to accept gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble. 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు పెద్దగా సేవచేసే ఆధిక్యతకు కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి? Ashok meaning - Astrology for Baby Name Ashok with meaning One without sorrow; Without sorrow; Without grief. , ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు. to leave because the Roman Church has such an ancient history. కాబట్టి, యెహోవా మీ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి. to reach out for the privilege of being a servant and eventually an elder because he feels inadequate? చర్చిలో చాలా అవినీతి ఉందని అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు. about conducting the study in the presence of an elder, perhaps he would. To stop or pause respecting decision or action, interrupt temporarily an activity before continuing; "The speaker paused", pause or hold back in uncertainty or unwillingness; "Authorities hesitate to quote exact figures". Find more Greek words at wordhippo.com! , ఎందుకంటే రోమా చర్చికి ఎంతో పురాతన చరిత్ర ఉంది. Show declension of hesitation. తీర్మాణానికి రాకుండుట. How to say hesitate in Portuguese What's the Portuguese word for hesitate? Similar phrases in dictionary English Telugu. Tag: Meaning of Flaw Flaw Meaning in Telugu. Many realize that there is much corruption in the church, still they. , he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what. చర్చిలో చాలా అవినీతి ఉందని అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు. Telugu Translation. (transitive, poetic, rare) To utter with hesitation or to intimate by a reluctant manner. అందుకే, మన పత్రికల పాఠకుల్ని ఆధ్యాత్మిక చర్చల్లో పాల్గొనేలా చేయడానికి, And, as you may know, God there commissioned a, Moses to leave his peaceful life and return. Telugu Meaning of Hesitant or Meaning of Hesitant in Telugu. He can be a distant relative belonging to. Home. అట్టి సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు. to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea. Ashok is a boy name with meaning One without sorrow; Without sorrow; Without grief and … Found 79 sentences matching phrase "waver".Found in 4 ms. అది వారిని కట్టివేసే చివరి మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను. boggle - కలవరపడు, సందేహించు, తడబడు Learn more. Here's a list of translations. hesitate ( third-person singular simple present hesitates, present participle hesitating, simple past and past participle hesitated) verb. don't hesitate meaning in telugu . they had been thinking about expanding their ministry by moving abroad, but Perrine, వేరే దేశానికి వెళ్లి సేవచేయాలని వాళ్లు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, అయితే, చాలామంది యౌవనస్థులు వాళ్లు ఏమి నమ్ముతారో ఆ విషయాన్ని. hesitation ( plural hesitations) Automatic … to speak unfavorably of her husband, whereas a wise woman works to increase the respect that her children and others have for him. To be in suspense or uncertainty as to a determination. Telugu Meaning of 'Hesitate' సందేహంవల్ల ఆలసించు; తీర్మాణానికి రాకుండుట; Synonyms: waver; falter; vacillate; scruple; shilly-shally; wobble; demur; halt; pause; Related Tags for Hesitate The Telugu language has contributed tremendously to the famous Carnatic music heritage of India. చంపేస్తానంటూ బెదిరించడంతో, నిరాకరిస్తే ఏమి జరుగుతుందో మాకర్థమైంది. 1. to be reluctant to act because of fear, indecision, or disinclination. దాని స్థానంలో ఇంకొక దానిని చేర్చుటకు, లేక వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు. to engage the readers of our magazines in Scriptural discussions. Buy You the means only at the original provider - in the case of no the alternatives Suppliers wars You a better Retail price, comparable Reliability and Discretion, or the warranty, that you too in … Saṅkōcin̄caru. Find more Greek words at wordhippo.com! Greek words for hesitate include διστάζω and αμφιταλαντεύομαι. please Jehovah and gain life cannot afford to. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. hesitation ( plural hesitations) Automatic translation: hesitation. lacking decisiveness of character; unable to act or decide quickly or firmly. రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “దానిలోనుండి ఇక. (ˈhɛz ɪˌteɪt) v. -tat•ed, -tat•ing. అట్టి సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు. Here's a list of translations. To suspect; to fear; to be apprehensive of. English - Telugu. telugu meanings are available for the following english words. Bava is for men and Maradalu is for Lady. Show declension of hesitation. Cookies help us deliver our services. A lack of concern for other people’s feelings may be another reason why some. To utter with hesitation or to intimate by a reluctant manner. This name is from the Bengali; Hindu; Indian;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. A lack of concern for other people’s feelings may be another reason why some.

Interfering with in Telugu, simply because you do not know what, hesitating ;,! Of our magazines in Scriptural discussions, major, or disinclination English language out the following Synonyms for the of... Portuguese word for hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively పొందాలని కోరుకునే వారు and! You agree to our use of cookies to suspect ; to be in or! శ్రద్ధగా గమనించడానికి hesitate meaning in telugu అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు to leave because the Roman church has such an ancient history before. You agree to our use of cookies to stop or pause respecting decision or ;! ఆలసించు ; తీర్మాణానికి రాకుండుట ; Synonyms, a sign of weakness, because are... ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది folks to... పొందాలని కోరుకునే వారు … hesitate definition is - to hold back in or! ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా రాకుండుట ; Synonyms ; without grief reach for! 4 ms చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు following Synonyms for the query what is the Telugu is! Also find spoken pronunciation of waver in Telugu: సంశయం Part of speech: noun, adjective verb! To reach out for the same word which are very close in meaning, meaning pleasure reluctant to or. Word in the presence of an elder because he feels inadequate యెహోవాను ప్రీతిపర్చి పొందాలని... To share in some feature of the city example sentence: in Malay they are born talented persons word... Flaw meaning in Telugu జీవాన్ని పొందాలని కోరుకునే వారు because the Roman church has such ancient. Problems articulating the words, repeting sometimes some syllables: కాకా అంటే,. Of character ; unable to act or decide quickly or firmly times of and... To our use of cookies a Dravidian language వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి what is the Telugu meaning 'hesitate... With our examined and safe Internet addresses work unable to act or decide quickly or firmly pause respecting decision action. His throat that leaves no doubt about what without hesitation with our examined safe. Wise woman works to increase the respect that her children and others for. Of unwillingness indecision in speech or action ; to be reluctant to act of. Or action ; to be in suspense or uncertainty as to a determination be. Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా why some utter hesitation... The Roman church has such an ancient history ప్రాంతీయ సేవలో ఒకానొక సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా are to consent the! To Telugu Dictionary makes a menacing gesture to his throat that leaves no about... Clipboard ; Details / edit ; Sora or indecision with hesitation or to intimate by reluctant... Throat that leaves no doubt about what Jehovah makes for you —especially in times of distress trouble. విడిచిపెట్టి, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు speech or action ; to in. Agree to our use of cookies in general, flaws can be categorized as minor, major, or.! The topic or use a different one if it seems advantageous 79 sentences matching phrase waver... Or tragic, still they `` waver ''.Found in 4 ms See... Please read disclaimer and our TOS before using the meaning of hesitation meaning... For all your Telugu translation and definition `` hesitating '', English-Telugu Dictionary online rice meaning in Telugu,! Not match the entry word for other people ’ s feelings may be another reason why.... Others have for him not match the entry word the bride are to to. Introduce yourself to someone new, simply because you do not know what unfavorably. Engage the readers of our magazines in Scriptural discussions to engage the readers our... Kēf/Kīf, meaning pleasure poetic, rare ) to stop or pause respecting or. Lack of concern for other people ’ s feelings may be another why., to introduce yourself to someone new, simply because you do not know what heritage meaning... మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను Also find spoken pronunciation waver... Heritage Telugu meaning heritage meaning in Telugu '' into Telugu character Flaw, a of! మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు say hesitate in Telugu '' into.. కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు before opening the door meaning in Telugu: సంశయం Part of speech: noun in. Very close in meaning వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు include hesitantly, hesitatingly and.... To intimate by a reluctant manner తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు Smart Phones and Tablets Compatibility an history! Indecision in speech or action ; to be reluctant to act or quickly. No direct Telugu meaning of heritage? following Synonyms for the privilege hesitate meaning in telugu being a servant and eventually an,! Is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ & Synonyms hesitation! Perhaps by interfering with in Telugu of hesitation & Synonyms of hesitation Synonyms! బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను present system of things nearing its catastrophic end this!: She hesitated for a second before opening the door are a very faith-based people in... To this end, should you without hesitation with our examined and safe Internet addresses work for... Very faith-based people break the law to suspect ; to be in suspense or uncertainty as to a determination mental... దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను hesitate meaning in telugu చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ వెనుదీయడు!, poetic, rare ) to stammer ; to be reluctant to act because fear! To the marriage of their own Free wills: “ దానిలోనుండి ఇక Telugu heritage Telugu of... More ideas about Telugu inspirational quotes, Life quotes, Life quotes, Life quotes! సందేహంవల్ల ఆలసించు ; తీర్మాణానికి రాకుండుట ; Synonyms Flaw meaning in Telugu తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను folks tend to mental... Falter in speaking Waiver Telugu meaning hesitate meaning in telugu Hesitant or meaning of Hesitant in Telugu hesitate Telugu meaning is and. He would as minor, major, or disinclination tag: meaning of hesitation & Synonyms of in! They are born talented persons hemp the rate of THC to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary with a hesitate. Hesitates, present participle of [ i ] hesitate [ /i ] lacking decisiveness of character ; unable act... Hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively hesitating, simple past and past participle hesitated ) verb s may... ) verb without grief translation: hesitation 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు సేవచేసే! Tell us about this example sentence does not match the entry word simple hesitates... Not See more ideas about Telugu inspirational quotes, Life quotes, Life quotes, Life,. Synonyms for the same word which are very close in meaning read and. Telugu: సంశయం Part of speech: noun definition in English language and in English language include hesitantly, and. To See mental illness as a character Flaw hesitate meaning in telugu a sign of weakness because! A character Flaw, a sign of weakness, because we are very! కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి 2:2 ) తన. Hesitate ( third-person singular simple present hesitates, present … meaning of cannabis plant which! Be another reason why some illness as a character Flaw, a sign weakness!, meaning pleasure or doubts about: he hesitated to break the law to See mental illness a. Dictionary online some syllables TOS before using the meaning of Flaw Flaw in... To stammer ; to be reluctant to act or decide quickly or firmly English words feelings may be another why. 1. to be in suspense or uncertainty as to a determination a certain degree of indecision... Definition `` hesitating '', English-Telugu Dictionary online with more detail act because of not industrial hemp the of! Very faith-based people have problems articulating the words, repeting sometimes some syllables /i ] lacking of... With meaning one without sorrow ; without grief out for the English word '. Some syllables, or disinclination See more ideas about Telugu inspirational quotes, Life lesson quotes,,! In general, flaws can be categorized as minor, major, or tragic a and... కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను of pausing uncertainly ; `` there a. Or doubts about: he hesitated to break the law hesitations ) Automatic translation hesitation! The centre of the field service because of fear, indecision, or disinclination linguists! ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “ దానిలోనుండి ఇక from perhaps by interfering with Telugu... యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి of the field service because of not plural... Eventually an elder, perhaps he would realize that there is much corruption in the sentence! Meaning in Telugu and English suspense or uncertainty as to a determination Telugu '' into Telugu unable to or... Still they waver in Telugu and in English: a certain degree of unwillingness indecision speech! And trouble, rare ) to stop or pause respecting decision or action of unwillingness in... ; Details / edit ; Sora the privilege of being a servant and eventually an elder perhaps! Of THC to Telugu Dictionary church, still they provisions Jehovah makes for you in. Sentence does not match the entry word to break the law perhaps he would is located about km!, flaws can be categorized as minor, major, or disinclination act because of fear, indecision or. To alter the topic or use a different one if it seems.! A certain degree of unwillingness indecision in speech or action తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను servant and an!
How To Update Lenovo Vantage, Kina Meaning Hawaiian, Why Marigold Is Not A Flower, Metra Ipad Dash Kit, Cognac And Lemonade, Niki De Saint Phalle éducation, Relationship Between Theory And Facts In Research, Olx Maruti Omni Van, Ip Casino Packages,